DOBRO DOŠLI NA
DOBRO DOŠLI NA
VAŠ INFORMATOR
VAŠ INFORMATOR
O
O
KORONA
KORONA
VIRUSU
VIRUSU
Interaktivna karta prisutnosti Corona virusa u svijetu
Klikom na dugme ispod možete pristupiti istoj na google

COVID – 19

DOBRODOŠLI NA VAŠ INFORMATOR
O CORONA VIRUSU

Statistika širenja corona virusa po zemljama

Šta je coronavirus?
D

Coronavirusi su velika porodica virusa, koje nalazimo kod ljudi i životinja. Pod elektronskim mikroskopom ovi virusi imaju oblik krune, zbog čega su nazvani po latinskoj riječi corona, što znači ‘kruna’. Neki coronavirusi poznati su od 1960-ih godina kao uzročnici bolesti kod ljudi, od obične prehlade do težih upala dišnog sustava. No, od 2003. g. počeli su se pojavljivati novi coronavirusi, koji su sa životinja prešli na ljude te se počeli širiti s čovjeka na čovjeka. Dakle, nakon pojave SARS-a u Kini 2002. g. te MERS-a na Bliskom Istoku 2012. g. (koji se još uvijek pojavljuje), sada ponovno imamo novi coronavirus koji se pojavio u Kini.

Što je novi coronavirus?

Novi coronavirus is novi soj coronavirusa koji do sada nije bio otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija ga je nazvala SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), a bolest koju uzrokuje COVID-19 (coronavirus disease”). Otkriven je u Kini krajem 2019. godine.

VIJESTI

Upute za pacijente zbog novonastale situacije Coronavirus
Sukladno Naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj. 01-33-1385/20 od 10.ožujka 2020. godine nalaže se svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivača da registriraju dolaske gostiju-turista iz ugroženih zemalja: NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španjolske, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju epidemiologa…
KONTAKTI ZA POMOĆ I PREPORUKE ZA ZAŠTITU
Ukoliko ste prethodnih dana boravili u zemljama koje bilježe veliki broj zaraženih osoba koronavirusom i osjećate simptome preporučuje se da se javite epidemiologu. Zdravstveni radnici dužni su svakom građaninu pružiti sve neophodne informacije u vezi sa koronavirusom te organizirati testiranje odnosno izolaciju ukoliko se sumnja na koronavirus.

BROJKE I POSTOCI

Stepen smrtnosti koju izaziva corona virus po određenim životnim dobima.

NAPOMENA: kategorija mlađih od 50 godina iznosi manje od 1%

Stariji od 80 godina
15%
između 70 i 80 godina
8%
između 60 i 70 godina
3,6%
između 50 i 60 godina
1.3%
između 40 i 50 godina
0.4%
između 10 i 40 godina
0.2%

PRATITE STRANICE SLUŽBENIH INSTITUCIJA

😷 Bosna i Hercegovina

Zaraženih
Smrti
Oporavljeni

WEB stranica www.coronavirus.ba nije komercijalnog karaktera i služi isključivo da olakša građanima pronalaženje relevantnih zvaničnih kontakata i informacija nadležnih institucija, a u vezi Corona Virusa(COVID-19)